Information

Grundläggande utbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du forsätter på gymnasial nivå.

Grundläggande vuxenutbildning finns som fristående kurser och kurspaket. Det går bra att kombinera grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasial nivå. Många av de fristående kurserna kan du läsa på kvällstid, på distans eller i flexibla studieformer.

Förkunskaper
Som regel behövs inga speciella förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du läst sfi, kurs D. Tala gärna med en vägledare innan du gör din ansökan så att du hamnar på rätt kurs och rätt nivå.

Kursplaner och betygskriterier
Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och betygskriterier. De flesta kurser har nationellt fastställda kursplaner medan några har lokala kursplaner som fastställts av kommunen. I kurskatalogen här på webbplatsen finns länkar till kursplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit