Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Rätt till SFI-studier inom vuxenutbildningen har du:
Om du är folkbokförd i Sala kommun, har annat språk än svenska som modersmål och fyllt 16 år.

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för SFI-studier.

Du som får ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit