Information

Särvux

Lärvux (Särvux)är en frivillig vuxenutbildning för dig som har fyllt 20 år, som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.

LÄRVUX ÄR FÖR DIG SOM VILL:

Lära dig mera.
Repetera dina kunskaper.
Studera i långsam takt i en liten grupp.

Vi strävar efter målen att:

bli medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar, begränsningar och möjligheter.
tro på sin egen förmåga.
utifrån sina förutsättningar utveckla sin förmåga att skaffa sig goda kunskaper i de olika arbetsområdena.
använda sina kunskaper för att planera och utföra ett praktiskt arbete.
utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
ges möjlighet att diskutera och bearbeta olika, för eleven viktiga, frågeställningar.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit